Om Oss

Vi har sedan 2010 arbetat med bolagsrätt och förmedling av bolag.
Genom vår erfarenhet är vi väl förberedda på de olika situationer,
som kan uppstå i ett bolag eller hos en ägare.